Professionals

U zoekt als studiebureau tijdelijk een extra en ervaren veiligheidscoördinator? Of u wenst een consultant om uw bureau bij te staan? Misschien wenst u als aannemer of bedrijf bijstand bij uw preventiebeleid, toolboxen of opleiding? Dan kunnen we bij EvoPlus u verder helpen!

Welke voordelen heeft een samenwerking met EvoPlus?

 • Een zeer ruime ervaring, nl. een 15tal jaar als veiligheidscoördinator niv. A. Hierna vindt u meer toelichting over deze ervaring.
 • Duidelijke en heldere afspraken, afspraken worden nagekomen.
 • Een dienstverlening op maat. Enkel bezoeken uitvoeren? Of alles van veiligheidsplan tot postinterventiedossier? Een hele serie projecten of één enkel project waarvoor u een extra VC nodig hebt? Op langdurige basis of kortstondig tijdens ziekte van uw medewerker? Het is allemaal mogelijk!
 • EvoPlus als bureau biedt zelf enkel veiligheidscoördinatie en andere oplossingen rond veiligheid & preventie aan. We wensen ons uitdrukkelijk te specialiseren in veiligheid en preventie. We wensen geen concurrent te worden van bureaus die alle diensten aanbieden (EPB, stabiliteit, …) .
 • We werken toekomstgericht. Een tevreden klant is de beste investering die we kunnen maken.

 

Ervaring EvoPlus

 • Ondertussen een 15tal jaar ervaring opgebouwd, als fulltime veiligheidscoördinator.
 • Onder andere industriële projecten:
  • een compleet nieuwe installatie voor een wereldspeler van productie van gassen, budget +- 100.000.000€.
  • betrokken bij compleet nieuwe fabriek voor geneesmiddelen
  • groot nieuw centraal Europees magazijn in de vrachtwagenconstructeursector
  • nieuwe gebouwen of installaties bij operationele industriële processen
  • ontelbare loodsen, magazijnen, werkplaatsen, burelen, …
 • Onder andere non-profit projecten:
  • jarenlang de veiligheidscoördinator bij één van de grootste ziekenhuizen van Gent
  • rioolwaterzuiveringsinstallaties, zowel compleet nieuw als uitbreidingen
 • Onder andere commerciële projecten:
  • nieuwe winkels, zowel voor internationale spelers als kleinhandel
  • zowel nieuwbouw als herinrichting
 • Onder andere infrastructuurwerken:
  • afbraak en nieuwbouw van bruggen van de E40
  • een nieuwe brug over een kanaal
  • een nieuwe tunnel onder een expressweg
  • infrastructuurwerken voor spoorwegen
  • nieuwe kade en renovatiewerken in de havenzone van Gent
  • nieuwe keersluis op de Schelde
  • aanleg KMOzones, nieuwe verkavelingen,…
  • rioleringsprojecten, nieuwe wegenis, … van autosnelwegen tot voetpaden.
 • Onder andere residentiële projecten:
  • grootschalige nieuwbouw en renovatieprojecten voor sociale huisvesting
  • zeer veel appartementsgebouwen
  • nog meer woningen. Zowel klassiek als préfab, houtskelet en houtmassiefbouw.
 • Onder andere ook nog…
  • renovatieprojecten aan oude historische gebouwen
  • bodemsaneringsprojecten
  • afbraakprojecten, met alle mogelijke toepassingen van asbest
  • bommendetectie en explosievenvrij maken van terreinen
  • strandophogingen
  • waterbouwkundige werken, zowel aan zee als langs rivieren en kanalen
 • En nog zo veel meer…

 

Visie op veiligheidscoördinatie

 • Veiligheidscoördinatie ligt mij zeer nauw aan het hart. Ondertussen is er al een 15tal ervaring, en ben ik meer gemotiveerd dan ooit.
 • Ik ben bestuurslid van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Veiligheidscoördinatoren. Hier kan ik mijn steentje bijdragen bij de collegialiteit tussen bureaus, leren van elkaar en stappen vooruit zetten. Uiteindelijk hebben alle veiligheidscoördinatoren hetzelfde doel: de veiligheid voor de mensen verbeteren. Daarin kunnen we samenwerken.
 • Veiligheid moet in de eerste plaats op de werf worden waargemaakt. De administratieve last moet tot een minimum beperkt worden, zodat de energie en budgetten voor veiligheid naar een verbetering in de praktijk kunnen gaan. Een perfect veiligheidsplan zonder budget voor investeringen is niets waard. Toch hoeft veiligheid niet per se veel te kosten.
 • We gaan uit van de expertise en deskundigheid van de veiligheidscoördinator ontwerp, hetzij EvoPlus, hetzij iemand anders. Het veiligheidsplan dat door de veiligheidscoördinator is opgesteld, is het enige veiligheidsplan op de werf. Aannemers en onderaannemers moeten zich enkel hiermee akkoord verklaren. Andere veiligheidsplannen moeten niet opgemaakt worden. Dit schept duidelijkheid en daardoor ook veiligheid.
 • We gaan uit van een positieve insteek. We gaan er van uit dat met gepaste adviezen, informatie en motivatie de meeste aannemers wel degelijk veilig willen en kunnen werken. Daarom geven we in de verslaggeving ook aandacht voor wat goed is. We geven adviezen waarmee de aannemer vooruit kan.
 • We geloven in een positieve EVOlutie. Vandaar ook de naam EvoPlus en het logo :

 

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen. We maken graag een vrijblijvende offerte op.

Zo kan u ons bereiken:

Vriendelijke groeten,

Het EvoPlus-Team

Vogelkersstraat 5 – 9700 Oudenaarde

 

Vindt uw route